Nordial Adhesive startade 2005 av personer med gedigen bakgrund från limbranschen som ville arbeta nära kunderna och ge hög, kvalitativ och personlig service.

Tillsammans med våra världsledande producenter har vi de resurser som krävs för forskning och utveckling utan att för den skull göra avkall på det lilla företagets tillgänglighet och flexibilitet.

Vår tillväxt har varit god och idag har vi kunder spridda över hela Skandinavien, Polen och Baltikum. Vår ambition är att fortsätta växa på samtliga marknader utan att för den skull göra avkall på kvalitativ och personlig service.

I Jönköping har vi vårt lager för snabb distribution ut till våra kunder. Med Jönköpings geografiska läge når leveranserna merparten av våra kunder inom ett dygn.


Vi erbjuder ett brett produktsortiment och utvecklar och producerar med stor erfarenhet kundanpassade lösningar. Vid våra laboratorier genomför vi framtagning och utprovning av anpassade lim till specifika maskiner, applikationer och användningsområden. Vi vänder oss i huvudsak till den pappersarbetande industrin, livsmedels-, möbel- och monteringsindustrin.


Vi på Nordial Adhesive skall med relevant produktkännedom tillhandahålla av kund efterfrågad produkt till rätt pris vid utlovad tid. Genom lokal närvaro, rätt kompetens och service utöver det vanliga ska vi vara den naturliga affärspartnern inom området industrilim i Skandinavien och Baltikum.

Translate »