Nordial skall möta de miljömål och krav som marknaden ställer på oss såväl i produktionsprocessen som i förbrukarledet, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart utan avkall på kvalitet.


Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi aktivt för att utveckla och förbättra miljöriktiga produktionslösningar gällande teknik och resurshushållning. Vi på Nordial skall följa gällande miljölagstiftning och bidra till en mer hållbar framtid för nästkommande generationer.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, kontakta oss.
FN:s ”Global Compact”.
FN:s ”Global Compact”. Vi på Nordial respekterar och följer de tio principerna i FN:s Global Compact.

Hållbarhet börjar med ett företags värdesystem och en principiell inställning till att göra affärer. Detta innebär att man arbetar på ett sätt som åtminstone uppfyller grundläggande ansvar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Ansvariga företag antar samma värden och principer överallt där de har en närvaro, och vet att gott arbete inom ett område inte orsakar skada i en annan. Genom att införliva Global Compacts principer i strategier, riktlinjer och rutiner, och inrättande av en kultur av integritet, upprätthåller företagen inte bara sitt grundläggande ansvar för människor och planeten, utan sätter också nivån för långsiktig framgång.

Translate »