Nordial blir en del av Layer Group

Vill härmed meddela att Layer Group förvärvat Nordial Adhesive AB.
Layer Group är Sveriges största företagsgrupp inom ytskiktstjänster. Layer Group har idag ca 1600 medarbetare och omsätter 2,2 mdkr med närvaro i hela Sverige samt stora delar av Finland.

Tillsammans med Tinter kommer Nordial Adhesive bedriva sina limverksamheter under divisionen industrifärg.
Genom fusionen blir vi en större, starkare och mer attraktiv leverantör av industrilim.

Nordial Adhesive kommer drivas vidare med mig vid rodret likt tidigare så den stora skillnaden är att jag får en stark ägare samt över tid kommer få mer uppbackning med administration och lagerhantering i egna lokaler.

 

 

 

Nordial
Adhesive


Vi erbjuder ett brett och beprövat produktsortiment samt kundanpassade lösningar. Vi är övertygade om att bra affärsrelationer bygger på ömsesidigt samarbete. Vår personal är lyhörd inför ditt behov och kan bidra väsentligt till att ditt företags slutprodukt är konkurrenskraftig på marknaden. Våra kunder beskriver oss med orden: ”erfaren, hög kompetens, långsiktigt tänkande, lokal närvaro, snabb och personlig service”

Våra kunder beskriver gärna vår personal med orden:
”erfaren, hög kompetens och långsiktigt tänkande


  • Vi erbjuder ett brett produktsortiment och utvecklar och producerar med stor erfarenhet kundanpassade lösningar. Vid våra laboratorier genomför vi framtagning och utprovning av anpassade lim till specifika maskiner, applikationer och användningsområden. Vi vänder oss i huvudsak till den pappersarbetande industrin, livsmedels-, möbel- och monteringsindustrin.
  • I Jönköping har vi vårt lager för snabb distribution till våra kunder. Med Jönköpings geografiska läge når våra leveranser merparten av våra kunder inom ett dygn
  • Nordial skall möta de miljömål och krav som marknaden ställer på oss såväl i produktionsprocessen som i förbrukarledet, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart utan avkall på kvalitet.

Hållbarhet


Nordial skall möta de miljömål och krav som marknaden ställer på oss såväl i produktionsprocessen som i förbrukarledet, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart utan avkall på kvalitet.
Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi aktivt för att utveckla och förbättra miljöriktiga produktionslösningar gällande teknik och resurshushållning.

Läs mer

Företaget


Nordial Adhesive AB har lång erfarenhet av branschen fastän företaget är ungt. Med mer än 30 års erfarenhet står vi oss tryggt.
Tillväxten har varit god och idag har vi kunder spridda över hela Skandinavien och Baltikum.

Mer om oss